CSR-rapport

I henhold til Årsregnskabsloven skal Marius Pedersen A/S rapportere om samfundsansvar og andre ikke-finansielle oplysninger.

Dette gøres i form af nedenstående CSR-rapport, der omfatter de danske aktiviteter i Marius Pedersen koncernen.

Rapporten udgives på samme sprog som årsrapporten og foreligger derfor kun på engelsk.

CSR Rapport 2018 

CSR Rapport 2019 

CSR Rapport 2020