Kundetilfredshed

I december 2017 gennemførte Marius Pedersen A/S en kundetilfredshedsundersøgelse. Svarprocenten var høj og tendensen klar: Langt størsteparten af kunderne er tilfredse med det indbyrdes samarbejde.   

Hovedkonklusionerne er:

 • Kundernes overordnede tilfredshedgrad med Marius Pedersen A/S er 93% 
    
 • Sandsynlighed for at kunden vil anbefale Marius Pedersen A/S er 88%
   
 • De forhold, som er vurderet vigtigst i samarbejdet med Marius Pedersen A/S, er:

   • Afhentning af affald til aftalt tid
   • God betjening fra kundeservicecentret
   • Selvbetjeningsportalen Online Service

Vi er taknemmelige for, at så mange kunder har valgt at deltage i undersøgelsen og give udtryk for høj tilfredshed. Kundetilfredshed er afgørende, og vi sætter derfor pris på de mange tilkendegivelser, der er delt med os – ros som ris.  Det motiverer os til at tage fat i de gode ideer og konstruktiv feedback, som er givet os. 

Hermed skal lyde en stor tak til de kunder, der valgte at bruge tid på besvarelsen - og for den tillid der dermed er vist Marius Pedersen A/S