Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er farligt affald, der indsamles særskilt på grund af smittefare.

Affaldstypen kan inddeles i tre kategorier:

  • Skærende og stikkende genstande
    - kanyler, knive, sakse, pincetter, etc. 
  • Smitteførende affald
    - forbindinger, afdækninger, operationsservietter, etc. 
  •  Vævsaffald
    - alle genkendelige vævs- og legemsdele

Klinisk risikoaffald stammer typisk fra sygehuse, plejehjem, klinikker, behandlings- og plejeinstitutioner, laboratorier, læge- og tandlægepraksis, dyrlæger, dyreklinikker samt landbrug.

Marius Pedersen A/S tilbyder et sikkert og risikoløst system til opsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Læs mere om konceptet her.

Se oversigten over vores store udvalg af UN godkendt emballage til opsamling af klinisk risikoaffald.

Containere til klinisk risikoaffald

Indsamling af klinisk risikoaffald foregår i et sikkert og risikoløst system. Affaldet sorteres ved kilden og opsamles i følgende godkendte emballagetyper:

 

Behandling af klinisk risikoaffald

Bortskaffelse af affaldet (forbrænding) foregår på anlæg, der er specielt indrettet og godkendt til behandling af klinisk risikoaffald.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Klinisk risikoaffald sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Vævsaffald sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Clinical waste sorting guide

Overview of correct sorting

Tissue waste sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her