Kvalitetspolitik

For at leve op til vores målsætning om at være kundens foretrukne valg og for at fastholde og udvikle vores ledende position inden for forretningsområdet har vi fastlagt kvalitetsmål for virksomhedens væsentligste aktører og aktiviteter:

 

  • Kunder
  • Medarbejdere
  • Serviceydelser
  • Leverandører

Kunder

Vi stiller høje krav til os selv om at levere et professionelt kvalitetsprodukt, så kunderne oplever den service, som er bestemt af kontrakten/samarbejdsaftalen. Oplevelsen af kvalitet skal ske i alle aspekter i mødet mellem virksomheden og kunden – både det fysiske møde i salgssituationer, ved opfølgningsbesøg og den efterfølgende møde med chaufføren i servicesituationer, den telefoniske eller virtuelle kontakt, fakturerings- og betalingssituationer, dokumentation, visuelle kontakt etc.

 

Medarbejdere

Vi skal tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejder, som ønsker at efterleve vores strategi, politikker og værdigrundlag herunder virksomhedens kvalitets- og miljømål.

Alle medarbejdere skal derfor introduceres, så de er velorienterede om alle virksomhedens aktiviteter, og der skal løbende fastlægges uddannelsesaktiviteter ud fra lovmæssige og faglige krav og i henhold til den enkelte medarbejders kompetencer, stillingsprofil, ønsker og behov. Marius Pedersen A/S ønsker at tage et samfundsmæssigt ansvar på uddannelsesområdet og uddanner derfor bl.a. løbende elever inden for såvel kontor- som chaufførområdet.

 

Serviceydelser

Vores serviceydelser tager afsæt i kundens behov og relevant miljølovgivning. Kunden skal opleve at modtage de serviceydelser, som er bestemt af aftalegrundlaget i forhold til antal, tid og pris. Alle øvrige serviceoplevelser, som kunden får i mødet med Marius Pedersen A/S, skal efterleve MP A/S’ værdier, politikker og målsætninger gældende for området. Fejl kan desværre opstå og dem skal vi lære af, således at samme fejl ikke optræder flere gange. Uundgåelige ændringer kan forekomme og skal altid aftales med kunden.

 

Leverandører

Vi vælger leverandører, som kan levere produkter/serviceydelser i henhold til aftalt kvalitet til konkurrencedygtig pris over tid. Vi forventer at eventuelle kvalitetsbrist i forhold til aftalen på produkter eller serviceydelser rettes ved påtale.

 

Marius Pedersen A/S forpligter sig til at leve op til nærværende kvalitetspolitik, aftalte kundekrav samt gældende lovgivning og for at sikre løbende forbedringer af ledelsessystemet, har Marius Pedersen A/S udarbejdet en række kvalitetsmål med tilhørende handlingsplaner.