Miljøstrategi

Hos os er det helt naturligt at prioritere miljøet højt. Vi overholder meget konsekvent og bevidst gældende regler i Miljøbeskyttelsesloven. For dig som kunde betyder det en miljøvenlig samarbejdspartner.

Miljøpolitik fastsætter rammerne

Vores arbejde på området bliver styret og løbende prioriteret via vores ledelsessystemer. I vores miljøpolitik har vi samtidig defineret, hvad der er vores fokus og prioritering. Det er i vores miljøpolitik, at vi har fastsat rammerne for arbejdet med miljø og sikkerhed i vores virksomhed. Du kan læse vores miljøpolitik her

Årlig evaluering af miljøindsats

Vi agerer og er aktør på et meget dynamisk marked, der er præget af udvikling i samfundet og lovgivning på området. For at vores miljøindsats skal matche denne udvikling, evaluerer vi én gang om året vores prioritering på miljøområdet og miljøpolitikkens indhold. Vores organisation og aktiviteter er således til enhver tid gearet til at agere inden for rammerne af denne lovgivning (både national og international). Dette sikrer, at du som kunde får en samarbejdspartner, hvor miljøarbejdet afspejler den gældende lovgivning.