Hydraulikslanger

Hydraulikslanger

Affaldstype

Hydraulikslanger er alle typer hydraulikslanger.

Container

Indsamling af hydraulikslanger sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk hydraulikslanger i:

Behandling

Hydraulikslanger modtages på vores anlæg, hvor de neddeles og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her