Kloakarbejde

Entreprenørafdelingen - kloakarbejde

Kloakarbejde er et af entreprenørafdelingens kerneområder, og vi har stor erfaring inden for området. Vi udfører alle former for kloakarbejde, både renovering af eksisterende anlæg og etablering af nye.

De klimaforandringer som vi allerede oplever i dag, betyder at mange eksisterende kloakker ikke har den fornødne kapacitet til håndtering af de store mængder nedbør. 

Der skal derfor findes nye løsninger enten i form af større ledningsdimensioner, anlæg af regnvandsbassiner eller lokal nedsivning af regnvand.

I løbet af de seneste år har vi anlagt mange regnvandsbassiner, både åbne jordbassiner med og uden bundmembran samt lukkede underjordiske bassiner.

Afdelingen beskæftiger 6-8 autoriserede kloakmestre og råder over moderne og effektivt udstyr til anlæg af kloak.

 Entreprenørafdelingen - opgravning af kloak