Afhentning af madaffald

Vi indsamler madaffald med og uden emballage fra dagligvarebutikker, fødevareproducenter, cafeer, kantiner, cafeterier, storkøkkener på hospitaler, hoteller, restauranter m.v. Madaffaldet forarbejdes til biomasse på miljøgodkendt forbehandlingsanlæg. I processen sorteres evt. emballage fra. Biomassen transporteres derefter til biogasanlæg, hvor det genanvendes ved energiudnyttelse og afslutningsvis som jordforbedringsmiddel.

Vi tilbyder også en løsning til indsamling af brugt fritureolie. Fritureolie afleveres til genanvendelse på miljøgodkendt behandlingsanlæg, hvor det renses og filtreres, og derefter forarbejdes til biodiesel. 

 


Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her