Tankinspektion

Din olie- eller benzintank skal inspiceres og tæthedsprøves hvert 10. år – alt afhængig af tankens type og tilstand. Som ejer og bruger af tanken er det dit ansvar at sikre, at den inspiceres og tæthedsprøves af en sagkyndig. 

Marius Pedersen A/S er godkendt til at udføre inspektioner af olie- og benzintanke. Vi tilbyder abonnements-aftaler, som betyder, at vi hjælper dig med at leve op til dit ansvar. Vi leverer naturligvis fuld dokumentation for udført inspektion og tæthedskontrol, som du kan fremvise ved miljøtilsyn.

Marius Pedersen A/S råder over to tankvognshængere med påmonterede filtre, der frafiltrerer olie og benzin helt ned til fem mikrometer. Dette muliggør at løse en lang række opgaver i forbindelse med håndtering af olie- og benzintanke.

Vores erfarne og specialiserede medarbejdere sørger for 

  • Tankrensning og inspektion af olie- og benzintanke i henhold til gældende olietankbekendtgørelse
  • Håndtering af rene olie- og benzinprodukter i forbindelse med tanktømning
  • Sandfyldning af tanke og rør
  • Kontrol og reparation af Dopa- og Permatanke
  • Udskiftning af tørluftfilter
  • Produktflytning af eksempelvis benzin- eller diesel

    Kontakt os på 70 22 36 96 eller slam@mariuspedersen.dk, hvis I ønsker at bestille tankrensning eller vil høre mere om tankinspektion.

Division Olie og Slam

Kontakt afdelingen her

Kontakt