14. May 2014

Organisk affald

Et af fokusområderne i Miljøministeriets Ressourcestrategi er øget indsamling af organisk affald (madaffald) fra husholdninger og servicesektoren til bioforgasning.

Vi har derfor intensiveret indsatsen på området og har på nuværende tidspunkt etableret indsamlingsordninger - læs mere om indsamlingsordninger