26. June 2014

Den Blå Sæk - Ressourcestrategien

Den Blå Sæk er løsningen på kravene fra ressourcestrategien. Forbrænd mindre og genanvend mere er den konklusion, der kan drages af miljøministerens ressourcestrategi ”Danmark uden Affald” (2013). Ressorucestrategien skal danne grundlag for de mange initiativer, som skal igangsættes i kommunerne i de kommende år for at sikre et genanvendelsesmål på 50% i 2022.

En mulighed for at øge indsamlingen af husholdningernes emballageaffald... læs mere her.