23. September 2014

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelsen er ledelsens rapportering af udviklingen i de væsentligste påvirkninger af miljøet, som virksomhedens aktiviteter giver anledning til.

Redegørelsen beskriver udviklingen i forbruget af diesel til hhv. transport og sortering af det indsamlede affald, forbruget af el, vand og varme både i forbindelse med drift af administrative faciliteter og til sorteringsaktiviteter samt den heraf afledte CO2 udledning. 

Du finder miljøredegørelsen  2013 her.