30. January 2015

ARI har fået ny bestyrelsesformand

På ARI's bestyrelsesmøde i december 2014 blev Salgs- & marktingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S valgt som ny formand for bestyrelsen. Sammen med den øvrige bestyrelse skal Jeanett lede ARI's aktiviteter.

ARI får en meget engageret og energisk formand, idet Jeanett Vikkelsøe har lang erfaring med interessevaretagelse og et utroligt godt netværk i de relevante myndigheder.

Jeanett Vikkelsøe udtaler: "ARI vil fortsat sætte fokus på konkurrencevilkårene for de private virksomheder i genanvendelsesbranchen. Vi vil også fremover arbejde for at øge private virksomheders markedsmuligheder. Affald skal ud på et frit marked, så nye behandlingsmetoder til effektiv genanvendelse af affald kan udvikles i private virksomheder. Det vil gavne kvaliteten og kvantiteten af genanvendelsen samt virksomhedernes konkurrencesituation. Vi søger fortsat at udpege og få fjernet eksisterende barrierer, der forhindrer øget genanvendelse og samtidig sikre, at der til stadighed er en incitamentsstruktur, som understøtter genanvendelsen".

ARI (Affalds- og Ressourceindustrien) er foreningen for virksomheder, der har professionel håndtering af affald som primær aktivitet. Foreningen arbejder for rammevilkår, der øger virksomhedernes markedsmuligheder og styrker deres omdømme. Affald skal markedsgøres, så nye behandlingsmetoder til effektiv genanvendelse af affald kan udvikles i private virksomheder.

Find mere information om ARI her.