23. December 2015

Vest- og Sydsjælland – øget fokus på affald til genanvendelse

Miljøstyrelsen har afgjort, at det fra 1.1.2016 ikke længere en kommunal opgave at indsamle og behandle genanvendeligt affald fra erhverv i 6 vest- og sydsjællandske kommuner – se nyhed fra AffaldPlus.

Genanvendeligt erhvervsaffald - såsom pap, papir og plast - skal fremover indsamles af private aktører.

Allerede nu står Marius Pedersen A/S klar til at servicere erhvervskunderne og modtage erhvervslivets mængder af genanvendeligt affald fra hele den vest- og sydsjællandske region. Vi indsamler alle typer affald fra erhverv – også pap og bølgepap, affald til sortering, stort brændbart og plast.

Din lokale miljøkonsulent Lene Schæffer er klar med råd og vejledning omkring affaldstyper, sortering og priser.

Se åbningstider for Marius Pedersen A/S’ modtageanlæg i Ringsted eller kontakt driftsansvarlig Anders Holm på tlf. 40 13 93 52.