10. February 2015

Forbehandlingsanlæg til organisk affald præsenteret på konference

Tirsdag d. 3. februar 2015 deltog Marius Pedersen A/S i DAKOFA's konference om behandling og afsætning af organisk affald.

I forbindelse med konferencen havde virksomhederne mulighed for at give en præsentation af de behandlingsanlæg, der allerede er etableret på markedet.

Vi benyttede naturligvis lejligheden til at præsentere vores forbehandlingsanlæg, og det var glædeligt at opleve, at deltagerne udviste stor interesse for vores nye tiltag.

Anlægget er beliggende på Baltikavej 25, Nordhavnen, 2100  København Ø. For yderligere information konkakt Trading manager Bjarne Larsen på telefon 63 909 909.