07. April 2015

Artikel fra tillægget "Madspild"

"Madaffald er en ressource, der kan bringes tilbage i natures kredsløb. Men det kræver, at affaldet bliver håndteret effektivt. Marius Pedersen A/S har med et nyt anlæg specialiseret sig i at håndtere og genanvende madaffald".

Læs den spændende artikel "Genbrug Organisk Affald" og om Marius Pedersen A/S. Artiklen blev bragt i tillægget "Madspild", udgivet sammen med Politiken fredag d. 27. marts.

Du finder artiklen her.