08. May 2015

Kundetilfredshedsundersøgelse 2015

I marts 2015 gennemførte Marius Pedersen A/S en kundetilfredshedsundersøgelse. Svarprocenten var høj og tendensen klar: Langt størsteparten af kunderne er tilfredse med det indbyrdes samarbejde.   

Kundetilfredshed er afgørende, og vi sætter derfor pris på de mange tilkendegivelser, der er delt med os – ros som ris.

Hovedkonklusionerne er:

 • Kundernes overordnede tilfredshedsgrad med Marius Pedersen A/S er 8,8 (ud af 10) 
    
 • Sandsynlighed for at kunden vil anbefale Marius Pedersen A/S er 8,6 (ud af 10) 
   
 • De forhold, som er vurderet vigtigst i samarbejdet med Marius Pedersen A/S, er:
   • At få afhentet affald til aftalt tid - kunderne har vægtet dette med en tilfredshedsgrad på 95%
   • Mulighed for at vælge forskellige tømningsintervaller - tilfredshedsgraden er vurderet til 97% 
   • God betjening fra kundeservicecentret - her scores en tilfredshedsgrad på 95%

Vi er taknemmelige for, at så mange kunder har valgt at deltage i undersøgelsen og give udtryk for høj tilfredshedsgrad. Det motiverer os til at tage fat i de gode ideer til forbedringspotentiale, som er givet os.  

Hermed skal lyde en stor tak til de kunder, der valgte at bruge tid på besvarelsen – og for den tillid der dermed er vist Marius Pedersen A/S.