26. January 2016

Organisk affald er en værdifuld ressource

Regeringen har valgt at samle indsatsen om bioøkonomi i Det Nationale Bioøkonomipanel, der blev oprettet i november 2013. Salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S er en del af panelet. Læs om panelet og de øvrige medlemmer.

Det Nationale Bioøkonomipanel har i januar 2016 lanceret en række anbefalinger til, hvordan man fremover kan få mere ud af det organiske affald. Organisk husholdningsaffald og organisk affald fra servicesektoren (dagligvarebutikker, restaurationer, cafeer og kantiner) er ikke bare affald. Det er en ressource, der i langt højere grad bør udnyttes og genanvendes.

Læs mere om samtlige anbefalinger fra panelet her. 

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen ser muligheder for at styrke den cirkulære økonomi ved at bruge madaffald til nye materialer. Læs mere her. Kilde mfvm.dk/nyheder