21. December 2017

Nyt supersygehus i Aalborg

I Aalborg begynder et nyt supersygehus at tage form.

Marius Pedersen A/S i Aalborg varetager opgaven med håndtering af alt affald og genanvendelige materialer fra hele byggeriet.

Vi har derfor etableret en genbrugsplads, direkte på byggepladsen, med opstilling af maxi containere til mange forskellige fraktioner f.eks. stort brændbart, pap/papir, brokker, jern, farligt affald m.m.

Det forventes, at det nye supersygehus står færdigt i år 2020.