30. March 2017

Vejen til cirkulær økonomi skal gøres lettere

Miljøstyrelsen har gennemgået områder, som virksomheder, der importerer og eksporterer affald, har fundet unødigt besværlige. Det har nu resulteret i nogle forenklinger af regler og procedurer på området.

Jeanett Vikkelsøe, Salgs- & marketingdirektør hos Marius Pedersen A/S og bestyrelsesformand i Affalds- og Ressourceindustrien (ARI), glæder sig over initiativet og udtaler: ”Det har stor betydning for konkurrenceevnen for de danske virksomheder, at der fremadrettet skal bruges færre administrative ressourcer. Samtidig giver det en økonomisk fordel for virksomhederne og for Danmark i forhold til at fremme den cirkulære økonomi.

Derfor er det meget positivt, at regeringen har lyttet til de fremførte forslag til forenklinger på området, som gør det lettere at være operatør på markedet for genanvendelige ressourcer. Vi arbejder videre med, at få styrelsen til at kigge på de øvrige elementer, herunder større anvendelse af digitale platforme.”

Sådan lettes de administrative byrder

  • Hidtil har der skullet gå tre dage fra affaldseksportører varsler myndighederne om eksport, til eksporten må gennemføres. Fremover vil Miljøstyrelsen medregne den dag, hvor varslet modtages, så eksportøren skal vente en dag mindre.

  • Danske genanvendelsesanlæg, der modtager affald fra udlandet, vil fremover kunne få en forhåndsgodkendelse af Miljøstyrelsen, så man kun skal anmelde affald, der modtages på anlægget hvert 3. år i stedet for hvert år.

  • Med bl.a. indbyggede forklaringer (mouse-over), mulighed for at udfylde anmeldelsen digitalt og indsende pr. mail samt videovejledning til udfyldelse.

Kilde: Miljøstyrelsen

Se den samlede liste