31. May 2017

Offentliggørelse af årsregnskab

PRESSEMEDDELELSE

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for 2016

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for år 2016. Mandag d. 29. maj 2017 har bestyrelsen og generalforsamlingen på bestyrelsesmøde og efterfølgende generalforsamling godkendt regnskabet.

Øverste selskab i koncernen er MPWM 2014 A/S, og det konsoliderede koncernregnskab aflægges således af MPWM 2014 A/S.

Årsrapporten for koncernen er aflagt i henhold til regelsæt beskrevet i de internationale regnskabsstandarder (IFRS).

I den danske del af virksomheden er der i løbet af 2016 igangsat væsentlige tiltag til forbedring af resultaterne inden for flere af forretningsområderne. Der er bl.a. fokuseret på udvikling af og vækst i lønsomme områder samt afvikling af ikke lønsomme aktiviteter, og der har samtidig været stort fokus på at forbedre effektiviteten og produktiviteten på flere områder af forretningen. Yderligere er organisationen blevet trimmet, og der er sket en udskiftning i dele af den danske ledelse.

Marius Pedersen A/S købte ultimo 2015 MiljøTeam A/S’ aktiviteter inden for det industrielle marked samt dele af MiljøTeam A/S’ offentlige kontrakter. De tilkøbte aktiviteter er blevet succesfuldt indarbejdet i Marius Pedersen A/S i løbet af 2016.

Marius Pedersen koncernen har omfattende aktiviteter i Tjekkiet (ca. 3.000 ansatte) og Slovakiet (ca. 800 ansatte). I 2016 har udviklingen i aktiviteterne og resultaterne i såvel Tjekkiet som Slovakiet været god og tilfredsstillende. I oktober 2016 blev selskabet Becker Bohemia s.r.o. tilkøbt i Tjekkiet, og dette er siden blevet succesfuldt fusioneret ind i den tjekkiske del af virksomheden.

I forhold til 2015 er investeringer i materielle anlægsaktiver øget med ca. 100 mio. kroner i 2016, og der forventes en yderligere stigning i investeringer i 2017. Stigningen i investeringerne i 2016 er sket i Danmark, Tjekkiet og Slovakiet, hvilket også forventes for 2017.

Resultatet for 2016 for Marius Pedersen koncernen vurderes til at være tilfredsstillende.

Marius Pedersen koncernen forventer en fortsat positiv udvikling i aktiviteter, omsætning og resultat i 2017. Budgettet for 2017 udviser en fremgang i både omsætning og resultat sammenlignet med realiserede resultater i 2016.

I første kvartal for 2017 er resultaterne i Marius Pedersen koncernen foran budget for perioden og ligeledes foran resultat for første kvartal i 2016.

Spørgsmål til årsrapporten kan rettes til bestyrelsesformand Finn Junge Andersen på
40 43 94 05 eller Group CFO Simon Hovgaard Clausen på 51 36 17 64.