07. June 2017

Cirkulær økonomi

Interview med Salgsdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S og medlem af regeringens Advisory Board

Hvorfor er cirkulær økonomi et vigtigt begreb?

Vi er alle afhængige af, at der er ressourcer nok til at også fremtidige generationer oplever velstand og udvikling. De råstoffer og råvarer der findes ”under jorden” er ikke uendelige, og for nogles vedkommende sågar knappe ressourcer. Derfor er det både klogt og smart at bringe disse råvarer og ressourcer i spil igen og igen i det omfang, det lader sig gøre. Og derfor er begrebet cirkulær økonomi vedkommende for os alle uanset, hvem vi er – virksomhed, forbruger, kommune, myndighed osv.

Du er medlem af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi. Hvad kan du bidrage med?

Det er med en vis ydmyghed, man går til arbejdet med at komme med anbefalinger til regeringen om netop det emne. Det er jo ikke bare sådan lige at komme fra en lineær økonomi og over i en mere cirkulær økonomi. Det kræver et paradigmeskifte og forståelse for at ændre vaner og måden, vi betragter verdens ressourcer på. Der er ingen quick fixes, men der er veje og trædesten, som kan nå hen til målet – på kort og længere sigt. Det er det, som regeringens Advisory Board har givet i anbefalingerne for dansk omstilling til en mere cirkulær økonomi. Hvert medlem af Advisory Board har erfaring med forskellige dele af den cirkulære økonomi, som f.eks. design, produktion, deleøkonomi og genanvendelse. Jeg bidrager med viden om de gode eksempler på cirkulær økonomi samt de udfordringer og barrierer, der alle sammen skal bidrage til mere cirkularitet.  

Er cirkulær økonomi ikke bare et nyt ord for genanvendelse?

Det gode ved begrebet cirkulær økonomi er, at det netop ikke blot er en dagsorden for affaldssektoren. Det starter der, hvor produkterne bliver til i design- og produktionsfasen. Cirkulær økonomi er den måde, vi betragter råvarerne og ressourcernes livsbane på. Det er derfor et meget mere vidtgående begreb for økonomien i det danske samfund. I affaldssektoren har vi også en væsentlig rolle at udfylde i den cirkulære økonomi - både som logistikplatform, der hvor restproduktet skal tilbage i den cirkulære økonomi - og som aktør i at få skabt recirkulerbare råvarer enten ved neddeling, sortering, demontering eller andre standardiserede storskala processer, der har fokus på leveringssikkerhed og kvalitetsstandarder. I en cirkulær økonomi skal industrien have tillid til, at de recirkulerede råvarer lever op til aftalt kvalitet og mængde og bliver leveret til aftalt tid. Derfor er affaldssektoren en vigtig brik i den cirkulære økonomi.

 

Hvad håber du, der sker?

Det vil være fantastisk, hvis vores arbejde i Advisory Board har den effekt, at mange flere taler om cirkulær økonomi, så det ikke kun bliver et begreb for os ”affaldsnørder”. At det bliver en dagsorden som både producenter og forbrugere er optagede af. Det vil glæde mig, hvis det skaber et markedstræk på, at flere og flere industrier efterspørger sekundære råvarer, så affaldsbranchen får travlt med at bygge sorteringsanlæg i stor skala og skabe logistik mellem dem, der ønsker at skille sig af med noget, og dem som ønsker at aftage recirkulerede råvarer. Det vil give så god mening. Heldigvis findes der allerede i dag rigtige gode eksempler på, at dette sker…f.eks. med returpapir, metaller, gipsplader, træ, plastprodukter, madaffald mv. Men der er absolut rum til mere cirkulær økonomi.