18. July 2017

Det hele startede i 1925...

Marius Pedersen var en innovativ entreprenør. Han startede sin virksomhed i 1925, hvor han tilbød de fynske kommuner at vedligeholde de kommunale veje ved hjælp af den vejtromle, han selv havde bygget.

Over tid udviklede og byggede Marius flere vejmaskiner, og entreprenørforretningen voksede støt med flere og nye aktiviteter heriblandt anlægning af nye veje, kloakarbejde og øvrige traditionelle entreprenøropgaver. 

På museet i Ferritslev på Fyn, står nogle af Marius's gamle maskiner, og de virker stadig. Stamperen og tromlen blev for nylig "luftet" til stor glæde for medarbejderne, der fik lov til at opleve dem i funktion.

I 1934 byggede Marius Pedersen "Stamperen", som han fik patent på.

 

Verdens første treakslede tromle bygget i ca. 1928.