01. June 2018

Offentliggørelse af årsregnskab for 2017

PRESSEMEDDELELSE

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for 2017

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for år 2017. Tirsdag d. 29. maj 2017 har bestyrelsen og generalforsamlingen på bestyrelsesmøde og efterfølgende generalforsamling godkendt regnskabet.

Øverste selskab i koncernen er MPWM 2014 A/S, og det konsoliderede koncernregnskab aflægges således af MPWM 2014 A/S.

Årsrapporten for koncernen er aflagt i henhold til regelsæt beskrevet i de internationale regnskabsstandarder (IFRS).

I 2017 har resultaterne i den danske del af Marius Pedersen koncernen været bedre end budgetteret og signifikant bedre end i 2016. Dette skyldes, at der i løbet af 2016 blev igangsat væsentlige tiltag til forbedring af resultaterne inden for flere forretningsområder.

Der blev bl.a. fokuseret på vækst og udvikling af lønsomme områder samt afvikling af ikke lønsomme aktiviteter. Samtidig har der være stort fokus på at forbedre effektiviteten og produktiviteten på flere områder af forretningen. Yderligere er organisationen blevet trimmet, og der er sket en udskiftning i dele af den danske ledelse.

Marius Pedersen koncernen har omfattende aktiviteter i Tjekkiet (ca. 2.950 ansatte) og Slovakiet (ca. 825 ansatte). I Danmark er der ca. 925 ansatte.

På markederne i Tjekkiet og Slovakiet har aktiviteterne været stabile, og udviklingen har været tilfredsstillende. I løbet af 2017 har vi dog oplevet tocifrede procentvise stigninger i lønninger og gager på både det tjekkiske og slovakiske marked. Stigningerne skyldes dels, at regeringerne i de to lander har vedtaget at hæve minimumslønningerne og dels, at der er lav arbejdsløshed kombineret med en fortsat høj efterspørgsel efter arbejdskraft i de to lande.

Investeringerne i Marius Pedersen koncernen har været på et historisk højt niveau i 2017 og beløber sig til MDKK 377,2. I 2018 er det vores forventning, at investeringer ekskl. opkøb vil forblive på et relativt højt niveau og beløbe sig til ca. MDKK 418.

Igennem årene har Marius Pedersen koncernen foretaget adskillige opkøb, og vi er fortsat interesserede i, og opmærksomme på, potentielle opkøb i Tjekkiet, Slovakiet og Danmark.

Resultatet for 2017 for Marius Pedersen koncernen vurderes til at være tilfredsstillende.

Marius Pedersen koncernen forventer en fortsat positiv udvikling i aktiviteter, omsætning og resultat i 2018. I første kvartal af 2018 ligger resultaterne foran budget.

Spørgsmål til årsrapporten kan rettes til bestyrelsesformand Finn Junge Andersen på
40 43 94 05 eller Group CFO Simon Hovgaard Clausen på 51 36 17 64.