26. January 2018

Ustabilt marked for plast

Kina har indført strengere krav for import af genbrugsmaterialer - herunder hård og blød plast - for at sikre, at de høje kvalitetsstandarder overholdes.

Det har konsekvens for det europæiske marked for returplast, som opleves særdeles ustabilt med stærkt faldende priser til følge. 

Vi opfordrer derfor vores kunder til at være ekstra omhyggelige med sorteringen af plastfraktioner. Det gælder specielt plastfolier, der IKKE må indeholde affald som f.eks. strapexbånd, flamingo og pap. Derudover må det IKKE være forurenet med vådt affald (eksempelvis organisk affald), og folien skal opbevares på tørt underlag.

Har I behov for råd og vejledning, så kontakt os gerne på telefon 70 13 40 40.