27. May 2019

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for 2018

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for 2018. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og generalforsamlingen fredag d. 24. maj 2019.

 

Øverste selskab i koncernen er Marius Pedersen Holding A/S, og det konsoliderede koncernregnskab aflægges således af Marius Pedersen Holding A/S.

 

Marius Pedersen koncernen har omfattende aktiviteter i Tjekkiet med ca. 3.000 ansatte, i Slovakiet med 850 ansatte og Danmark med ca. 900 ansatte.

 

Marius Pedersen koncernen har stort fokus på udnyttelse af ressourcerne i affald og i kontekst af cirkulær økonomi. Dermed arbejder koncernen aktivt med FN’s Verdensmål med særlig opmærksomhed på nr. 12, der omhandler bæredygtigt forbrug og produktion, med det mål at nedbringe affaldsmængder gennem genbrug og genanvendelse.

 

Resultatet for 2018 viser en fremgang i forhold til resultatet for 2017. Dette skyldes primært vækst på det tjekkiske og slovakiske marked, hvor aktiviteterne har udviklet sig positivt.

Resultatet for koncernen har samlet set været tilfredsstillende.

 

I løbet af 2018 har vi oplevet store stigninger i lønninger og gager på det tjekkiske og slovakiske marked. Udviklingen skyldes dels, at regeringerne i de to lande har vedtaget fortsat at hæve minimumslønningerne og dels, at der er lav arbejdsløshed kombineret med en fortsat høj efterspørgsel på arbejdskraft i begge lande.

 

I Danmark, Tjekkiet og Slovakiet har vi i 2018 været udfordret af et stort fald i verdensmarkeds-priserne på genanvendelige materialer som f.eks. pap og plast.
Tendensen er fortsat i 2019.

 

Investeringerne i Marius Pedersen koncernen har været på et højt niveau i 2018 og beløber sig til MDKK 431,3. I 2019 er det vores forventning, at investeringer stadig vil være på et højt niveau.


Marius Pedersen koncernen har gennem årene foretaget adskillige opkøb, og vi er fortsat interesserede i og opmærksomme på potentielle opkøb i Danmark, Tjekkiet og Slovakiet.

Marius Pedersen koncernen forventer en positiv udvikling i aktiviteter, omsætning og resultat i 2019.

 

Spørgsmål til årsrapporten kan rettes til koncernchef Simon Hovgaard Clausen på mobil
51 36 17 64.