01. May 2019

Regeringen har i dag offentliggjort et udspil om øget genanvendelse

Regeringen vil med en ny reform af affaldssektoren gøre Danmark til et foregangsland for grønne løsninger på affaldsområdet og samtidig understøtte overgangen til et mere bæredygtigt samfund. Affaldet skal indgå i cirkulære kredsløb fremfor at blive brændt af.

 

Salgs- og marketingdirektør, Marius Pedersen A/S og Formand for Affalds- og Ressourceindustrien  Jeanett Vikkelsøe udtaler:

 

"Udspillet er godt, fordi det rummer mange af de afklaringer, som affaldsbranchen har efterspurgt i årevis. Regeringen lægger op til at konkurrenceudsætte al affaldsbehandling.

Det er vigtigt, fordi volumen og ensartethed er afgørende for, at vi i affaldsbranchen tør binde an med de nødvendige og store investeringer i moderne cirkulære affaldsbehandlingsanlæg.

 

Udspillet kommer desværre alt for tæt på, at der udskrives valg. Dermed er det usandsynligt, at udspillet bliver gennemført før valget. Det er ekstra ærgerligt, fordi de konkrete initiativer faktisk ikke er nye. Udspillet ligger i direkte forlængelse af regeringens strategi for affaldsområdet helt tilbage fra 2016, men som endnu ikke har været til politisk forhandling.

 

Manglende klarhed om regler, rammer og ikke mindst opgavefordelingen mellem private og kommunale har i årevis stået i vejen for de nødvendige investeringer i at bringe

Danmark tættere på en cirkulær fremtid.

 

Vi opfordrer til, at en regering efter valget, uanset farve, vil tage fat på udfordringen med samme indholdsmæssige afsæt. Der er tyngende behov for klare rammer for

at indfri det cirkulære potentiale. Den nødvendige modernisering af sektorens organisering kræver lederskab og politisk vilje til at udstikke en klar kurs, hvor både kommuner og private kender spillereglerne på den lange bane. Det er derfor afgørende, at der kommer en bred politisk aftale – før eller efter valget”.

 

Læs pressemeddelelsen og hele udspillet her