16. December 2020

Bliv klar til den reviderede affaldsbekendtgørelse

Affaldsbekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2021. Affaldsbekendtgørelsen er rodfæstet i et politisk ønske om et grønnere Danmark og en klimaneutral affaldssektor i 2030.

For din virksomhed betyder det, at jeres affald skal udsorteres med fokus på 12 affaldstyper til genanvendelse (§61):

 • Madaffald
 • Papir
 • Pap
 • Plast (hård/blød)
 • Metal
 • Glas
 • Træ
 • Elektronik
 • Hård PVC
 • Farligt affald (batterier, emballage fra håndsprit, maling etc.)
 • Småt brændbart (restaffald)
 • Tekstiler (fra 2022)

Krav til dokumentation
Det offentlige affaldstilsyn kan bede om at få fremvist følgende dokumentation ved besøg hos jer:

 • En aftale med aktør registreret i affaldsregisteret om afhentning og genanvendelse af hver affaldstype
 • Afhentede affaldsmængder for en given periode
 • Affaldsmængder udsorteret til genanvendelse

Vidste du, at du via Online Service har dokumentationen lige ved hånden? Her kan du løbende følge jeres affaldsmængder og analysere på genanvendelsesprocenter.

Er du ikke allerede oprettet som bruger, kan du gøre det her. Det er nemt, hurtigt og helt gratis.

Behov for et affaldstjek?
Kontakt din miljøkonsulent hvis du har behov for en gennemgang af jeres nuværende affaldsløsning med henblik på evt. yderligere sortering.