30. December 2020

Fra 1. januar 2021 er reglerne for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald blevet skærpet

I den reviderede Affaldsbekendtgørelse - BEK nr 2159 af 09/12/2020 - der blev offentliggjort d. 24. december 2020, er bestemmelserne for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald blevet ændret.

Du finder Affaldsbekendtgørelsen her, og vi henviser til lovteksten i §§ 69-77 samt bilag 7, der omhandler reglerne for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Hvad skal anmeldes (§69)?
Affald fra:

1) Nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder af bygninger eller anlæg
2) Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977 skal anmeldes, hvis affaldsmængden overstiger 1 ton. 


Hvem skal anmelde?
Som bygherre er det dit ansvar, inden arbejdet påbegyndes, at foretage en screening af bygningen eller anlægget for at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer som f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i forbindelse med opførelse eller renovering af bygningen.

Anmeldelsen af byggearbejdet skal ske af bygherren til den kommune, hvori arbejdet foregår, hvorefter der bliver udstedt et unikt løbenummer for hver anmeldelse.


Anmeldelsens løbenummer skal følge affaldet hele vejen
Det løbenummer, som udstedes ved anmeldelsen, skal følge alle transporter af affald - også frem til det/de modtageanlæg, hvor affaldet skal behandles. Du skal derfor oplyse løbenummeret til Marius Pedersen A/S ved bestilling af tømninger og transporter og/eller ved indvejning af affaldet fra renoveringsarbejdet, når det indvejes på brovægten på Marius Pedersen A/S’ modtageranlæg.


Hvad bruges løbenummeret til hos Marius Pedersen A/S?
Al indvejet affald, der stammer fra det anmeldte renoveringsprojekt, registreres med løbenummeret på det modtageanlæg, som behandler affaldet. Senest 4 uger efter renoveringsprojektets afslutning skal affaldsmængden og -typen indberettes til kommunen. Det affald, som er behandlet på Marius Pedersen A/S’ modtageanlæg sørger vi for at indberette til kommunen. Du skal derfor, for hvert løbenummer, oplyse til os, når et renoveringsprojekt eller lign. er afsluttet.


Vi er klar til at hjælpe
De nye regler er trådt i kraft med få dages implementeringstid, og derfor kan der opstå spørgsmål, som vi gerne hjælper med at besvare. Du er altid velkommen til at kontakte os... du finder os her