07. februar 2020

Returpapirmarkedet er fortsat under pres

Kinas importstop for affald i 2018 presser nu for alvor det globale marked for afsætning af returpapir til genanvendelse.

Konsekvensen er stærkt faldende priser og ophobning af enorme mængder pap og papir til genanvendelse på det europæiske marked. Det anslås, at overskudslagerne på papirfabrikkerne pt. udgør ca. 8 millioner tons. Marius Pedersen A/S forventer yderligere fald i priserne de kommende måneder. Vi følger naturligvis situationen tæt og afsøger konstant markedet for nye afsætningskanaler.

Læs mere om situationen i nedenstående artikel fra WasteTech:
https://pro.ing.dk/wastetech/artikel/nedsmeltning-vaerdien-af-pap-og-papir-til-genanvendelse-naermer-sig-nul-5257