27. March 2020

Grønne biler til indsamling af dagrenovation i Svendborg Kommune

Indsamling af dagrenovation i Svendborg Kommune med bæredygtigt diesel produkt

D. 1. april 2020 starter Marius Pedersen A/S med indsamling af dagrenovation i Svendborg Kommune i helt nye indsamlingsbiler. Bilerne kører på et bæredygtigt diesel alternativ baseret på affaldsprodukter f.eks. slagteri- og fiskeaffald. Det betyder, at CO2 udledningen reduceres med op til 90%, hvilket giver renere luft i byen. Derudover har det også den fordel, at det er lugtfrit og reducerer motorstøj.

Marius Pedersen A/S servicerer i forvejen borgerne i Svendborg Kommune med indsamling af storskrald, så vi glæder os meget til nu også at skulle stå for opgaven med at indsamle dagrenovation endda med færre støj- og miljøgener.