16. March 2020

Corona situationen: Marius Pedersen A/S opretholder fortsat normal drift og produktion

Opdatering d. 16. marts 2020 kl. 7.00

Marius Pedersen A/S opretholder generelt fortsat normal drift og produktion, og vi servicerer vores kunder. Da affaldshåndtering er en del af kritisk ínfrastruktur følger vi tæt de forholdsregler, der udstikkes fra myndighederne og Regeringen, på https://www.sst.dk og https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

Som virksomhed tager vi Corona situationen alvorligt og tager de forholdsregler, som kan medvirke til at mindske spredningsrisiko for vores kunder, medarbejdere og leverandører.

Følgende er indarbejdet i vores procedurer:

Vedr. husstandsindsamlet affald hos borgere

Vi indsamler fortsat dagrenovation og øvrigt husstandsindsamlet affald efter anvisning fra kommunen. Hold dig orienteret om status på din kommunes hjemmeside.

Vedr. affaldsindsamling og miljøbehandling fra erhverv, offentlige virksomheder samt industri og produktion

Vi opretholder fortsat normal drift og produktion og henviser til nedenstående forholdsregler

  • I driftssituationer kan tømning/afhentning af containere ske uden kontakt med mennesker. Såfremt porte/døre mv. skal låses op for at få adgang til containeren, kan dette ske ved, at chaufføren adviserer kunden før ankomst via mobil/sms, således at kunden kan sørge for fri adgang til containeren. Som erhvervskunde kan du registrere dine/jeres mobil-/kontaktinformationer viaMarius Pedersen A/S' digitale platform Online Service på den enkelte container. Vi er også klar til at hjælpe via kundeservicecentret på telefon
    70 13 40 40.
  • På Marius Pedersen A/S' modtageanlæg foregår al registrering og aflæsning uden personlig kontakt mellem mennesker. Indvejning sker via nøglekort eller via opkald til personale fra brovægtsstander. Vejesedler sendes digitalt. Er du erhvervsdrivende, og har du ikke en konto hos Marius Pedersen A/S, så ring til modtageanlægget før ankomst og følg anvisningerne. Du vil via telefon få oplyst, hvordan du betaler efter aflæsning via MobilePay eller ved straksoverførsel til vores bankkonto.

    Vi takker alle kunder for forståelsen for ovenstående instrukser og opfordrer alle kunder og leverandører til at følge de regler, Som Sundhedsstyrelsen anbefaler, således at vi kan opretholde den nødvendige affaldshåndtering.