26. May 2020

Pressemeddelelse: Marius Pedersen A/S og FKSSlamson A/S indgår aftale om handel

Marius Pedersen A/S og FKSSlamson A/S indgår aftale om handel

Marius Pedersen A/S og FKSSlamson A/S har indgået aftale om Marius Pedersen A/S’ køb af FKSSlamson A/S (CVR 12510675).

Købet indebærer, at Marius Pedersen A/S overtager 100% af aktierne. 

FKSSlamson A/S har med udgangspunkt fra Fyn, i dag 9 afdelinger rundt i Danmark samt ca. 170 medarbejdere. Virksomheden er førende specialist inden for kloakservice med ekspertise i slamsugning, tv-inspektion og kloak-/ledningsreparationer for offentlige, private og erhvervskunder.

Marius Pedersen A/S har, som en del af et omfattende produktprogram inden for affalds- og genanvendelsesindustrien, også landsdækkende aktiviteter inden for slamsugning og tanktransporter for både offentlige kunder såvel som industri- og erhvervskunder.

FKSSlamson A/S’ ejer Vagn O. Knudsen udtaler:

Vi har i de sidste 3-4 år i familien talt meget om, hvordan vores virksomhed skulle føres videre på den bedste måde for vores kunder, medarbejdere og familien. For et år siden besluttede vi, at den bedste løsning var et salg til en virksomhed med en historik og et DNA, som minder om vores. Derfor er vi både særdeles glade for og stolte over, at Marius Pedersen A/S har ønsket at købe os. Marius Pedersen A/S er, ligesom os, startet af en innovativ entreprenør og er i dag en stærk og solid international virksomhed med skarpt fokus på udvikling og kvalitet, og hvor tillid er udgangspunkt for relationer til kunder, leverandører og medarbejdere. Jeg er derfor sikker på, at de mange gode medarbejdere, som igennem FKSSlamson A/S’ 66-årige historie har været helt afgørende for vores udvikling, trygt kan glæde sig til en fremtid, hvor der fortsat er store muligheder for vækst og udvikling. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle vores medarbejdere – og selvfølgelig også til de kunder og samarbejdspartnere, som vi har haft så gode relationer til i alle årene. Jeg er overbevist om, at vi alle kommer til at opleve, at vi bliver stærkere sammen med Marius Pedersen A/S.

Administrerende direktør Michael Nielsen, FKSSlamson A/S supplerer:

For mig er der ingen tvivl om, at Marius Pedersen A/S og FKSSlamson A/S er det helt rigtige match, og at vi sammen kommer til at flytte FKSSlamson A/S som virksomhed og branchen som helhed. FKSSlamson A/S har de seneste 8 år oplevet en stor vækst, som er grundlagt af en skarp strategi og eksekveret af en stærk og loyal medarbejderstab. Med Marius Pedersen A/S ombord får vi en enestående chance for at positionere FKSSlamson A/S som en endnu stærkere leverandør af ydelser inden for service og vedligeholdelse af kloaksystemer.

Jeg glæder mig samtidig over, at Vagn Knudsen og jeg kan fortsætte vores gode tætte samarbejde i minimum 3 år mere.

Administrerende direktør i Marius Pedersen A/S Simon Clausen:

FKSSlamson A/S er en yderst veldrevet og professionel virksomhed, der passer rigtig godt med de aktiviteter, som vi driver i Marius Pedersen A/S. Så vi ser en fin synergi mellem de to virksomheders aktivitetsområder. Både Marius Pedersen A/S og FKSSlamsson A/S udspringer fra Fyn og har udviklet sig til landsdækkende virksomheder, og der er et stort match på virksomhedskultur og –ånd i de to selskaber. At indtræde som ejer af FKSSlamson A/S passer i Marius Pedersen A/S’ overordnede vækststrategi på serviceydelser inden for området. Jeg glæder mig samtidig over, at Vagn Knudsen fortsætter i minimum 3 år mere som bestyrelsesformand.

FKSSlamson A/S’ kunder vil også fremover opleve samme gode service og rådgivning fra virksomhedens medarbejdere.

Marius Pedersen A/S’ køb af FKSSlamson A/S (CVR 12510675) er betinget af konkurrence-myndigheders godkendelse.