29. June 2020

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for 2019

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for 2019 – det bedste i virksomhedens historie

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen, fredag d. 26. juni 2020.

Resultatet for 2019 udgør 323 millioner DKK, svarende til en fremgang på 13 millioner DKK i forhold til 2018. Driftsresultatet for 2019 udgør 422 millioner, svarende til en fremgang på 25 millioner DKK i forhold til 2018. Der er opnået fremgang i alle 3 lande.

Resultatet for koncernen anses som værende tilfredsstillende.

Investeringerne i Marius Pedersen koncernen har været på et højt niveau i 2019 og beløber sig til MDKK 464. I 2020 er forventningen, at investeringer stadig vil ligge på et højt nivea

Marius Pedersen koncernen har omfattende aktiviteter i Tjekkiet med ca. 3.000 ansatte, i Slovakiet med ca. 860 ansatte og Danmark med ca. 900 ansatte. Samlet set har det gennemsnitlige antal ansatte i koncernen udgjort 4.767 i 2019, en stigning på 48 i forhold til 2018.

Marius Pedersen koncernen har stort fokus på udnyttelse af ressourcerne i affald og i kontekst af cirkulær økonomi. Dermed arbejder vi aktivt med FN’s verdensmål med særlig opmærksomhed på nr. 12, der omhandler bæredygtigt forbrug og produktion. Målet for Marius Pedersen koncernen er øget sortering og genanvendelse og derved medvirke til at nedbringe affaldsmængder.

I Danmark, Tjekkiet og Slovakiet har 2019 været udfordret af et stort fald i verdensmarkedspriserne på genanvendelige materialer f.eks. pap og plast. Derudover har vi oplevet store stigninger i lønninger og gager på det tjekkiske og slovakiske marked. Udviklingen skyldes dels, at regeringerne i de to lande har vedtaget fortsat at hæve minimumslønningerne og dels, at der er lav arbejdsløshed kombineret med en fortsat høj efterspørgsel på arbejdskraft i både Tjekkiet og Slovakiet. Ovenstående negative påvirkninger er dog kompenseret af vækst og effektiviseringer på andre aktiviteter i koncernen.

Marius Pedersen koncernen har gennem årene foretaget adskillige opkøb - senest opkøbet i foråret 2020 af FKSSlamson A/S i Danmark - og vi er fortsat interesserede i, og opmærksomme på, potentielle opkøb i Danmark, Tjekkiet og Slovakiet.

Udbruddet af Corona virus (COVID-19) har gjort det svært at estimere forventningerne til resultatet for 2020. Koncernen har siden medio marts, hvor udbruddet startede, set en nedgang i såvel omsætning som indtjening på alle 3 markeder. I takt med at myndighederne har mindsket restriktionerne, er omsætning og indtjening gradvis forbedret, og vi forventer yderligere forbedringer, når de øvrige restriktioner fjernes. Det er dog fortsat for tidligt at estimere, hvor hurtigt koncernen er tilbage på samme niveau som før COVID-19.

Spørgsmål til årsrapporten kan rettes til koncernchef Simon Hovgaard Clausen på mobil 51 36 17 64.