08. January 2021

1-2-3 sådan bliver du klar i 2021

Den 1. januar 2021 trådte den reviderede affaldsbekendtgørelse i kraft. Affaldsbekendtgørelsen er rodfæstet i et politisk ønske om et grønnere Danmark og en klimaneutral affaldssektor i 2030.

For din virksomhed betyder det, at jeres affald skal udsorteres med fokus på minimum 12 affaldstyper til genanvendelse (§61):

 • Madaffald
 • Mad- og drikkekartoner
 • Papir
 • Pap
 • Plast (hård/blød)
 • Metal
 • Glas
 • Træ
 • Elektronik
 • Hård PVC
 • Farligt affald (batterier, emballage fra håndsprit, maling etc.)
 • Småt brændbart (restaffald)
 • Tekstiler (fra 2022)

Krav til dokumentation
Det offentlige affaldstilsyn kan bede om at få fremvist følgende dokumentation ved besøg hos jer:

 • En aftale med aktør registreret i affaldsregisteret om afhentning og genanvendelse af hver affaldstype
 • Afhentede affaldsmængder for en given periode
 • Affaldsmængder udsorteret til genanvendelse

1-2-3 og du er klar:

 1. Book online møde
  Book online møde og få en gennemgang af jeres nuværende affaldsløsning med henblik på evt. yderligere sortering. I booker online møde under ”Genveje” på www.mariuspedersen.dk eller i Online Service.
 1. Tilmeld Online Service
  Er I ikke allerede tilmeldt Online Service, kan I tilmelde jer her. Det er nemt, hurtigt og helt gratis. 
 1. Affaldsrapporter via Online Service
  I kan løbende følge jeres affaldsmængder og genanvendelsesprocenter i Online Service samt eksportere rapporterne som dokumentation.