04. May 2021

Marius Pedersen A/S og Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS samt Axel Hansen Transport A/S indgår aftale om handel

Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS (cvr.nr. 12509480) samt Axel Hansen Transport A/S (cvr.nr. 32224318) og Marius Pedersen A/S (cvr.nr. 49979517) har indgået aftale om Marius Pedersen A/S’ køb af begge selskaber.

Købet indebærer, at Marius Pedersen A/S overtager 100% af aktierne i begge selskaber. 

Selskaberne Preben Andersen og Axel Hansen driver med udgangspunkt fra henholdsvis Vordingborg og Holbæk virksomhed, som er førende inden for transport/-specialopgaver og affaldsindsamling for offentlige, private og erhvervskunder på Sjælland.

Marius Pedersen A/S har landsdækkende aktiviteter inden for affaldsindsamling, behandling og genanvendelse for både offentlige kunder såvel som industri- og erhvervskunder.

Ejer og administrerende direktør John Andersen udtaler:

Vi har i de sidste år i familien talt om, hvordan vores virksomheder skulle føres videre på den bedste måde for vores kunder og medarbejdere. Vi har besluttet, at den bedste løsning var et salg til en virksomhed med en historik og et DNA, som minder om vores eget. Derfor er vi glade for, at vi har indgået aftale med Marius Pedersen A/S om overtagelse af selskaberne. Marius Pedersen A/S kommer, ligesom os, af en innovativ entreprenørånd og er i dag en stærk og solid virksomhed med skarpt fokus på udvikling og kvalitet, og hvor tillid er udgangspunkt for relationer til kunder, leverandører og medarbejdere. Jeg er derfor sikker på, at vores mange gode medarbejdere, som gennem virksomhedernes snart 100-årige historie har været helt afgørende for vores udvikling, trygt kan glæde sig til en fremtid, hvor der fortsat er store muligheder for vækst og udvikling. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle vores medarbejdere – og selvfølgelig også til de kunder og samarbejdspartnere, som Steen og jeg har haft så gode relationer til i alle årene.

Ejer og driftsdirektør Steen Andersen supplerer:

For mig er der ingen tvivl om, at Marius Pedersen A/S og Preben Andersen/Axel Hansen er det helt rigtige match. Med Marius Pedersen A/S ombord får Preben Andersen/Axel Hansen en enestående chance for at positionere sig endnu stærkere som partner og leverandør inden for transport, affaldsindsamling og genanvendelse.

Administrerende direktør i Marius Pedersen A/S Simon Clausen udtaler:

Selskaberne Preben Andersen og Axel Hansen ser vi som meget veldrevne og professionelle virksomheder, der passer rigtig godt med de aktiviteter, som vi driver i Marius Pedersen A/S. Vi ser en fin synergi mellem de tre virksomheders aktivitetsområder og et stort match på virksomhedskultur og –ånd i vores selskaber. At indtræde som ejer af Preben Andersen og Axel Hansen passer i Marius Pedersen A/S’ overordnede vækststrategi på affalds- og genanvendelsesområdet, og vi glæder os til at kunne udvikle samarbejdet med virksomhedernes kunder inden for alle de nye affaldsfraktioner, der er fokus på skal genanvendes i fremtiden.

Virksomhedernes kunder vil også fremover opleve samme gode service og rådgivning fra virksomhedens medarbejdere og vil få mulighed for flere fordelagtige løsninger for genanvendelse af affald.

Følgende kan kontaktes for information:

Marius Pedersen A/S, adm. direktør Simon Clausen, mobil 51 36 17 64
Preben Andersen/Axel Hansen, adm. direktør John Andersen, mobil 20 75 98 00

Pressemeddelelse er udsendt den 4. maj 2021 af:
Marius Pedersen A/S, Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev
Preben Andersen/Axel Hansen, Kværnvej 1, 4760 Vordingborg