02. June 2021

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for 2020

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for 2020 – det bedste resultat i virksomhedens historie

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen, onsdag d. 26. maj 2021.

Resultatet for 2020 udgør 304 millioner DKK, svarende til en fremgang på 79 millioner DKK i forhold til 2019. Driftsresultatet (EBIT) for 2020 udgør 408 millioner DKK, svarende til en fremgang på 94 millioner DKK i forhold til 2019.

Der er opnået fremgang i de 3 lande - Danmark, Tjekkiet og Slovakiet - hvor koncernen driver virksomhed.

Resultatet for koncernen anses som værende tilfredsstillende.

Koncernen er 100 % ejet af Entreprenør Marius Pedersens Fond. Fondens formål er blandt andet, at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for de i Marius Pedersen koncernen drevne virksomheders fortsatte beståen og udvikling på en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis samt yde økonomisk støtte til samfundsmæssige og velgørende formål.

Investeringerne i Marius Pedersen koncernen har været på et højt niveau i 2020, og beløber sig til 531 millioner DKK. I 2021 er forventningen, at investeringer fortsat vil ligge på et højt niveau. Koncernchef Simon Clausen udtaler: ”Hvert år investerer vi store beløb i ny sorterings- og behandlingsteknologi i alle tre lande. Som væsentlig aktør i den cirkulære omstilling leverer vi den serviceydelse til affaldsproducenter, at vi sikrer, at deres affald bliver behandlet til genanvendelse, og er samtidig leverandør af råvarer af genanvendte affaldsprodukter til den industrielle sektor. De genanvendte råvarer kommer af sortering og behandling af affaldstyper som pap, papir, plast, glas, jern og metaller, bioaffald samt bygningsaffald som gips, træ m.fl. Vi forventer også øgede investeringer i ny behandlingsteknologi de kommende år som følge af den politiske aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor”.

Marius Pedersen koncernen har omfattende aktiviteter i Tjekkiet med ca. 3.000 ansatte, i Slovakiet med ca. 900 ansatte og Danmark med ca. 1.000 ansatte. Samlet set har det gennemsnitlige antal ansatte i koncernen udgjort 4.893 i 2020, som er en stigning på 126 medarbejdere i forhold til 2019.

Marius Pedersen koncernen har i 2020 valgt at ændre regnskabspraksis, således at regnskabet aflægges efter dansk regnskabspraksis (i forhold til tidligere efter International regnskabspraksis – IFRS). Regnskabstallene for året før er tilsvarende ændret til den nye regnskabspraksis, så det ikke påvirker sammenligningen med 2019.

Marius Pedersen koncernen har stort fokus på udnyttelse af ressourcerne i affald og i kontekst af cirkulær økonomi. Dermed arbejder virksomheden aktivt med FN’s verdensmål med særlig opmærksomhed på nr. 12, der omhandler bæredygtigt forbrug og produktion. Målet for Marius Pedersen koncernen er øget sortering og genanvendelse af en meget bred vifte af affaldstyper og derved medvirke til, at virksomhedens kunder kan reducere deres CO2 aftryk.

COVID-19 har påvirket indtjeningen minimalt i Marius Pedersen koncernen i 2020.Enkelte kundegrupper har været påvirket negativt, og konsekvensen heraf har været et lavere aktivitetsniveau og indtjening for koncernen, hvilket er opvejet af øget aktivitet hos andre kundegrupper. Derudover har effektiviseringer og fortsat fokus på vækst inden for nye forretningsområder medvirket til fremgangen i årets resultat.

Marius Pedersen koncernen har gennem årene foretaget adskillige akkvisitioner. I Danmark er FKSSlamson A/S og Expladan Recycling A/S erhvervet i 2020, og i maj 2021 er selskaberne Simon Moos A/S, Preben Andersen Vognmands- & Renovationsforretning ApS samt Axel Hansen Transport A/S opkøbt. Der er fortsat interesse i, og opmærksomhed på, potentielle opkøb i Danmark, Tjekkiet og Slovakiet.

De mere langsigtede konsekvenser af COVID-19 er svære at estimere. Forventningen er, at Marius Pedersen Koncernen i 2021 - blandt andet på baggrund af de foretagne opkøb - vil opnå et resultat på niveau med 2020.

Spørgsmål til årsrapporten kan rettes til koncernchef Simon Clausen på mobil 51 36 17 64.