31. May 2022

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for 2021

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for 2021 – og har investeret 857 millioner DKK, blandt andet i omstilling til den cirkulære økonomi

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for 2021, som viser det bedste resultat i virksomhedens historie. Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen, mandag d. 30. maj 2022.

Resultatet for 2021 udgør 433 millioner DKK, svarende til en fremgang på 129 millioner DKK i forhold til 2020. Driftsresultatet (EBIT) for 2021 udgør 573 millioner DKK, svarende til en fremgang på 165 millioner DKK i forhold til 2020.

Der er opnået fremgang i de 3 lande - Danmark, Tjekkiet og Slovakiet - hvor koncernen driver virksomhed.

Resultatet for koncernen anses som værende meget tilfredsstillende.

Koncernen er 100 % ejet af Entreprenør Marius Pedersens Fond. Fondens formål er blandt andet, at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for virksomheder i Marius Pedersen koncernen og virksomhedernes fortsatte beståen og udvikling på en sund, forretningsmæssig og økonomisk baggrund samt yde økonomisk støtte til samfundsmæssige og velgørende formål.

Investeringerne i Marius Pedersen koncernen har været på et højt niveau i 2021, og beløber sig til 857 millioner DKK (inkl. akkvisitioner). I 2022 er forventningen, at investeringer fortsat vil ligge på et højt niveau. Koncernchef Simon Clausen udtaler: ”Hvert år investerer vi store beløb i ny sorterings- og behandlingsteknologi i alle tre lande samt investerer i nye lastbiler, som bliver drevet af bæredygtige drivmidler. Som væsentlig aktør i den cirkulære omstilling leverer vi den serviceydelse til affaldsproducenter, at vi sikrer, at deres affald bliver behandlet til genanvendelse, og vi er samtidig leverandør af råvarer skabt af genanvendte affaldsprodukter til den industrielle sektor. De genanvendte råvarer kommer af sortering og behandling af affaldstyper som pap, papir, plast, glas, jern og metaller, madaffald samt bygningsaffald som gips, træ med mere. Vi forventer også øgede investeringer i ny behandlingsteknologi de kommende år som følge af den politiske klimaaftale om en grøn affaldssektor”.

Marius Pedersen koncernen har gennem årene foretaget adskillige akkvisitioner. I Danmark er Simon Moos A/S, Preben Andersen Vognmands- & Renovationsforretning ApS samt Axel Hansen Transport A/S erhvervet i 2021, og i maj 2022 er selskaberne RTR A/S og RTR Kloakservice ApS opkøbt. I Tjekkiet og Slovakiet er henholdsvis Perlit Praha spol s.r.o. og Megawaste s.r.o. erhvervet. Der er fortsat interesse i, og opmærksomhed på, potentielle opkøb i Danmark, Tjekkiet og Slovakiet.

Marius Pedersen koncernen har omfattende aktiviteter i Tjekkiet med ca. 3.000 ansatte, i Slovakiet med ca. 900 ansatte og i Danmark med ca. 1.200 ansatte. Samlet set har det gennemsnitlige antal ansatte i koncernen været 5.082 i 2021, som er en stigning på 189 medarbejdere i forhold til 2020.

Innovation og entreprenørånd er en del af virksomhedens DNA. Sådan har det været siden 1925. Grundlægger Marius Pedersen havde stort fokus på genanvendelse og minimering af ressourcespild – så bæredygtighed har dybe rødder i vores historie. Genanvendelse af affald og cirkulær økonomi er vejen til at opnå resultater og understøtte bæredygtige målsætninger.

Koncernchef Simon Clausen udtaler: ”Hos Marius Pedersen har vi en klar ambition om at være kundernes foretrukne partner og ekspert inden for affald og genanvendelse. Fra de effektive løsninger i hverdagen til strategisk sparring og udvikling af nye løsninger. Fra at hjælpe med adfærdsændringer til den faktiske genanvendelse. Fra kompetent rådgivning til rapportering. Som langsigtet partner er vi ikke kun med i opstarten. Vi er med hele vejen. Også hvis vi skal finde innovative løsninger undervejs. Altid styret af kundernes behov, og båret af vores viden og erfaring”.

COVID-19 har samlet set haft en mindre påvirkning på indtjeningen i Marius Pedersen koncernen i 2021.

Flere kundegrupper har været påvirket negativt, og konsekvensen heraf har været et lavere aktivitetsniveau og indtjening for koncernen, hvilket dog er opvejet af øget aktivitet hos andre kundegrupper.

Derudover har effektiviseringer og fortsat fokus på vækst inden for nye forretningsområder medvirket til fremgangen i årets resultat.

De mere langsigtede konsekvenser af krigen i Ukraine er svære at estimere. Forventningen er, at Marius Pedersen Koncernen i 2022 vil opnå et resultat på lavere niveau end 2021.

Spørgsmål til årsrapporten kan rettes til koncernchef Simon Clausen på mobil 51 36 17 64.