14. June 2022

Velkommen til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

1. juni 2022 startede det 4-årige landsdækkende samarbejde mellem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Marius Pedersen A/S

Aftalen omfatter indsamling og håndtering af alle affaldstyper inkl. farligt affald og slamsugning for Søværnet, Flyvevåbnet, Hæren, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Vi glæder os over samarbejdet og ser frem til at servicere Forsvaret de næste 4 år.