05. July 2024

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for 2023

Marius Pedersen koncernen har aflagt regnskab for 2023, som viser et højt investerings-niveau for alle tre lande i koncernen

Generalforsamlingen har d. 5. juli 2024 godkendt det aflagte regnskab for 2023 i Marius Pedersen koncernen. Koncernen har omfattende aktiviteter inden for hele værdikæden i affalds- og genanvendelsesindustrien; fra indsamling til sortering og til produktion af nye råvarer. Koncernen har aktiviteter i Danmark, Tjekkiet og Slovakiet. Resultatet for koncernen anses som værende meget tilfredsstillende.

Resultatet for 2023 udgør 474 millioner DKK og er koncernens bedste resultat i virksomhedens historie. Driftsresultatet (EBIT) for 2023 udgør 645 millioner DKK.

I 2023 var det gennemsnitlige antal ansatte i koncernen 5.547, hvilket er en stigning på 158 medarbejdere i forhold til 2022. Koncernen har ca. 1.350 ansatte i Danmark, ca. 3.150 ansatte i Tjekkiet og ca. 1.050 ansatte i Slovakiet.

Der er i 2023 opnået fremgang i omsætningen i alle 3 lande – Danmark, Tjekkiet og Slovakiet. Koncernen har fokus på vækst og akkvisitioner, også inden for nye forretningsområder, samt på løbende effektiviseringer, hvilket samlet set har medvirket til årets resultat. I alle tre lande er Marius Pedersen koncernen markedsleder inden for affalds- og genanvendelsesindustrien, og leverer komplette serviceydelser til affaldsproducenter i den offentlige og industrielle sektor, og sikrer, at affald bliver indsamlet og behandlet, så det kan indgå som genanvendte råvarer i den industrielle sektors produktion af nye produkter. Det kræver løbende investeringer i sorterings- og behandlingsteknologi samt i indsamlingsudstyr i alle 3 lande. Derfor har investeringsniveauet i Marius Pedersen koncernen også været højt i 2023. Investeringerne beløber sig til 1.102 millioner DKK (inkl. akkvisitioner).

Koncernchef Simon Clausen udtaler: ”Vi er tilfredse med, at vi også i 2023 har haft mulighed for at foretage akkvisitioner, som styrker vores markedsledende position og vækst i den cirkulære omstilling af affald til nye råvarer, og det er fortsat vores forventning, at det høje investeringsniveau vil fortsætte de kommende år både i Danmark, Tjekkiet og Slovakiet. Vi har i 2023 foretaget flere strategiske opkøb og investeret store beløb i ny sorterings- og behandlingsteknologi, idet vi forbereder os til den øgede efterspørgsel fra den industrielle sektor afledt af de øgede lovkrav om bæredygtig produktion af produkter og emballager i EU og i Danmark frem mod 2030. Hvert år investerer vi i ny sorteringsteknologi og i nye biler til vognparken, der skal drives af mere klimavenlige og bæredygtige drivmidler. Dette sker i tæt samarbejde med både leverandører og kunder, som vi oplever, har et øget fokus på bæredygtig vækst, digitalisering og rapportering”

Marius Pedersen koncernen har gennem årene foretaget adskillige akkvisitioner. I 2023 er virksomhederne Henry Andersen & Søn A/S, Ballerup, og RC Plast A/S, Varde, erhvervet i Danmark, og selskaberne SPL Jablonec nad Nisou s.r.o. og TEDOS Ltd. i henholdsvis Tjekkiet og Slovakiet. Koncernen har en fortsat interesse i at foretage opkøb i Danmark, Tjekkiet og Slovakiet.

Koncernen er 100 % ejet af Entreprenør Marius Pedersens Fond. Fondens formål er at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for selskaberne i Marius Pedersen koncernen samt sikre, at disse kan udvikles på en forretningsmæssig og økonomisk sund baggrund. Desuden er Fondens formål at yde økonomisk støtte til samfundsmæssige og velgørende formål. Innovation og entreprenørånd er en del af koncernens DNA. Sådan har det været siden 1925. Grundlægger Marius Pedersen havde stort fokus på genanvendelse og minimering af ressourcespild – så bæredygtighed har dybe rødder i koncernens historie. I 2025 kan Marius Pedersen A/S se frem til at fejre sit 100 års jubilæum i Danmark. 

Koncernchef Simon Clausen udtaler: ”Hos Marius Pedersen har vi en ambition om at være kundernes foretrukne partner og ekspert inden for affald og genanvendelse. Vi er med fra de effektive løsninger i hverdagen til strategisk sparring og udvikling af nye løsninger. Så vi er med hele vejen og rådgiver om adfærdsændringer og serviceløsninger - helt frem til den faktiske genanvendelse. Også når der skal findes innovative løsninger undervejs. Vi er styret af kundernes behov og understøtter deres målsætninger om øget bæredygtighed. Alt det er båret af vores mange års viden og erfaring i genanvendelsessektoren”.

De langsigtede konsekvenser, som følge af krigen i Ukraine og den geopolitiske situation i og uden for EU, er svære at estimere, men forventes generelt at påvirke udbud og efterspørgsel på de markeder, som koncernen er aktive på. Forventningen til 2024 er, at Marius Pedersen koncernen på trods heraf vil opnå et resultat på et lidt højere niveau end 2023 som følge af de foretagne virksomhedsopkøb og investeringer i 2023.

Investeringsniveauet for 2024 forventes at være på samme høje niveau som i 2023.

Spørgsmål til årsrapporten kan rettes til koncernchef Simon Clausen på mobil 51 36 17 64.