Affald til sortering

Affald til sortering

Affaldstype

Affald til sortering er genanvendeligt affald til eftersortering, som indeholder mindre mængder af forbrændingsegnet affald f.eks.:

 • Træ
 • Møbler
 • Jern og metal
 • Pap
 • Plast
 • Papir
 • Brændbart affald (mindre mængder)

Affald til sortering stammer typisk fra oprydningsopgaver, hvor det af tidsmæssige årsager eller på grund af pladsforhold, ikke har været muligt at lave en kildesortering.

Container

Affald til sortering indsamles i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk affald til sortering i:

Behandling af affald til sortering

Affald til sortering modtages på vores anlæg. Her foretager vi en udsortering i flere fraktioner, f.eks.:

 • Jern og metal
 • Papir/pap
 • Plast
 • Småt brændbart affald
 • Træ

Det udsorterede pap, papir, plast, træ og jern afsættes til genanvendelse og affald til forbrænding til miljøgodkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her