Stort brændbart affald

Stort brændbart affald fra byggepladser

Affaldstype

Stort brændbart affald er affald, der er større end 50 x 50 x 100 cm og består typisk af:

  • Brædder
  • Ikke genanvendeligt pap, papir og plast
  • Inventar
  • Møbler
  • Paller

 

Container

Indsamling af stort brændbart affald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk stort brændbart affald i:

Maxi container

Behandling af stort brændbart affald

Stort brændbart affald undergår en forsortering på vores anlæg, hvor genanvendeligt affald frasorteres og sendes til genanvendelse.

Herefter bliver den resterende del af affaldet neddelt til den størrelse, der er krævet for aflevering på miljøgodkendt forbrændingsanlæg.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Stort brændbart affald

Få en samlet beskrivelse af affaldstypen

Stort brændbart affald sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her