FKS Slamson A/S , der er ejet af Marius Pedersen A/S,  har opkøbt Simon Moos Entrepriser A/S
pr. 19. maj 2021.

Det er med stor glæde, at 50 års erfaring med Industri- og kloakservice, TV-inspektion samt
slamafvanding og oprensning er overgået til FKSSlamson A/S og Marius Pedersen A/S. 

Herunder kan du læse mere om

  • Biokompostanlægget i Agerskov
  • Industri- og kloakservice, TV-inspektion samt slamsugning via FKSSlamson A/S
  • Tankrensning
  • Tankinspektion