FKS Slamson A/S , der er ejet af Marius Pedersen A/S,  har opkøbt Simon Moos Entrepriser A/S
pr. 19. maj 2021.

Det er med stor glæde, at 50 års erfaring med Industri- og kloakservice, TV-inspektion samt
slamafvanding og oprensning tilføjes porteføljen. 

Herunder kan du læse mere om Biokompostanlægget i Agerskov, og de ydelser som FKSSlamson A/S
tilbyder.