Blandet byggeaffald

Blandet byggeaffald

Affaldstype

Blandet byggeaffald er opdelt i to kategorier. Blandet byggeaffald kategori 1 og 2 er affald til eftersortering med henblik på genanvendelse eller nyttiggørelse med mindre mængder af forbrændingsegnet affald.

Kategori 1

 • Brændbart affald
 • Blandet træ, A2
 • Flamingo
 • Jern
 • Pap
 • Tagpap
 • Plast (dog ikke PVC)

Kategori 2

 • Brændbart affald
 • Blandet træ, A2
 • Glas
 • Imprægneret træ, A4
 • Isoleringsmaterialer
 • Jern
 • Pap
 • Plast - PVC og lignende
 • Tagpap
 • Gips
 • Fibergips

Blandet byggeaffald stammer typisk fra bygge- og nedrivningsopgaver samt kommunale genbrugsstationer.

Container

Indsamling af blandet byggeaffald - kategori 1 og 2 sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk blandet byggeaffald i:

Behandling af byggeaffald

Det indsamlede byggeaffald modtages på vores anlæg, hvor det undergår en maskinel udsortering i flere rene fraktioner.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Byggeaffald, kategori 1 sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Byggeaffald, kategori 2 sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Construction waste, category 1 sorting guide

Overview of correct sorting

Construction waste, category 2 sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her