Bliv klar i 2021

Revideret affaldsbekendtgørelse - BEK nr 2159 af 09/12/2020 - er trådt i kraft 1. januar 2021

Hvad betyder det for din virksomhed?

Nye lovbestemte krav til virksomheder (§61) om udsortering af minimum 12 affaldstyper til genanvendelse

 • Madaffald
 • Papir
 • Pap
 • Plast (hård / blød)
 • Metal
 • Glas
 • Træ
 • Elektronik
 • Hård PVC
 • Mad- og drikkekartoner
 • Farligt affald (f.eks. batterier, emballage fra håndsprit, maling etc.)
 • Småt brændbart (restaffald)
 • Tekstiler (fra 2022)

Læs bekendtgørelsen her

Krav til dokumentation

Det kommunale affaldstilsyn kan bede om følgende dokumentation ved besøg på virksomheden:

 • Virksomhedens aftale med en aktør registreret i affaldsregisteret om afhentning og genanvendelse af hver affaldstype
 • Producerede affaldsmængder for en given periode
 • Genanvendelsesmål for virksomheden

I vores Online Service portal har du dokumentationen lige ved hånden - klik her og tilmeld dig, det er gratis.

Baggrund

Baggrunden for den reviderede affaldsbekendtgørelse er rodfæstet i et politisk ønske om et grønnere Danmark og en klimaneutral affaldssektor i 2030.

Det betyder bl.a.:

 • Øget og strømlinet affaldssortering
  Ensartet sortering og ens piktogrammer gældende for private og offentlige virksomheder, husholdninger og det offentlige rum
 • Affaldskurven skal knækkes
  Flere affaldsmængder skal gå til genbrug /genanvendelse = mere cirkulær økonomi
 • Færre affaldsmængder til forbrænding
  Investering i genanvendelsesanlæg fremfor forbrændingsanlæg samt udsortering af minimum 12 genanvendelige affaldstyper

Kontakt vores miljøkonsulenter hvis du har behov for et affaldstjek på din virksomhed.