Nye lovkrav til sortering af madaffald

Pr. 1. januar 2021 trådte den reviderede affalds-bekendtgørelse BEK nr 2159 af 09/12/2020 i kraft.

Bekendtgørelsen stiller krav til erhvervsvirksomheder om at sortere madaffald med og uden original emballage separat til genanvendelse.

Madaffald med eller uden emballage er f.eks.:

  • Kasserede kødvarer
  • Mejeriprodukter
  • Kasserede grøntsager
  • Pålægsrester
  • Brød- og kager
  • Kolonialvarer m.m.
  • Øl, vin og læskedrikke

… og når det sorteres korrekt, kan det genanvendes.

Find den rette løsning

Uanset om I har store eller små mængder af madaffald, kan Marius Pedersen A/S tilbyde en løsning, der passer til jeres behov og pladsforhold – og løsningen kan naturligvis løbende justeres, hvis jeres behov ændres.

Har I brugt fritureolie fra delikatesse- / slagterafdelingen eller en fedtudskiller, der skal tømmes, så har vi også løsningen til dette.

Her finder du en oversigt over beholdere til opsamling af madaffald og til brugt fritureolie samt løsning på tømning af fedtudskillere.

Ring på 70 13 40 40 - din lokale miljøkonsulent sidder klar til at rådgive dig om den optimale og mest fordelagtige løsning.

Online Service

Tilmelder du dig Marius Pedersen A/S’ Online Service, har du desuden den dokumentation - som det kommunale affaldstilsyn kan bede om (som f.eks. afhentede affaldsmængder) - lige ved hånden. Online Service er gratis. Her kan du læse mere om alle fordelene ved Online Service

Madaffald og brugt fritureolie bidrager til den grønne omstilling

Når Marius Pedersen A/S afhenter madaffald, afleveres det på et miljøgodkendt anlæg, hvor det forarbejdes til flydende biomasse. Biomassen afsættes til biogasanlæg, hvor det genanvendes til produktion af el, varme samt biogas og afslutningsvis til gødning på marker, hvor der dyrkes nye fødevarer. Dét kaldes cirkulær økonomi.

Den brugte fritureolie afleveres til genanvendelse på miljøgodkendt behandlingsanlæg, hvor det gennemgår en rensning og filtrering og herefter forarbejdes til biodiesel.